603946260

Konzultace s plastickým chirurgem

Cena konzultace před plastickou operací je 500 Kč. Pokud budete operována na klinice Leticia, tuto částku odečteme od ceny operace.

Před konzultací dostanete vytištěné podrobné poučení k operaci, které si můžete prostudovat, abyste mohla klást cílené dotazy. V rámci konzultace si řekneme, zda jste vhodný kandidát na plastickou operaci a kterou operační technikou dokážeme nejlépe splnit vaše přání. Získáte všechny potřebné informace o zvolené operaci, můžete se na cokoliv zeptat, probrat své obavy a specifické představy s operatérem.

Během konzultace před augmentací můžeme použít zařízení MotivaImagine, které vám zobrazí 3D, jak budou vaše prsa po zvětšení vybranými implantáty vypadat. Výhody 3D simulace využíváme také před plastickou operací nosu. Chceme si být jistí, žejsme správně a přesně pochopili, čeho chce klient operací dosáhnout. Cena konzultace doplněné o 3D simulaci je 3.000 Kč. V případě, že půjdete na operaci k nám, tuto částku odečteme od její ceny.

Konzultace zahrnuje

Zhodnocení celkového zdravotního stavu

Celkový zdravotní stav a váš osobní přístup mohou do značné míry ovlivnit výsledek plastické operace a pooperační průběh. Aby byla operace úspěšná, musíte nám upřímně sdělit, co od operace očekáváte a všechny důležité informace o vašem zdravotním stavu.

Požádáme vás o podepsání informovaného souhlasu, kterým potvrdíte, že jste plně porozuměli operaci, rizikům operace a možným komplikacím.

Přečtěte si dále