603946260

Předoperační vyšetření upozorní na rizika spojená s plastickou operací

Před každou operací musíme prověřit zdravotní stav pacienta, jeho způsobilost k plánovanému zákroku. Zabýváme se faktory, které prokazatelně zvyšují riziko vzniku komplikací.

Předoperační vyšetření provádí praktický nebo interní lékař. Pokud je k tomu důvod, můžeme požadovat kardiologické nebo jiné vyšetření. Před každou plastikou prsouaugmentací, zmenšením nebo modelací potřebujeme mít mamologické vyšetření. Lékař, který dělá předoperační vyšetření musí upozornit operatéra a anesteziologa na vše, co zvyšuje riziko související s anestezií, operací, hojením ran, atd.

Předoperační vyšetření by mělo vyloučit

  • Zánět, chudokrevnost, špatnou srážlivost krve – vyšetření krve, stanovení krevního obrazu
  • Diabetes – stanovení hladiny krevního cukru (glykemie)
  • Onemocnění ledvin – stanovení koncentrace močoviny (urea) a kreatininu, laboratorní vyšetření moči
  • Onemocnění srdce – anamnéza a EKG u pacientů starších 50 let
  • Vysoký krevní tlak
  • Poškozenou funkci jater

Podle čeho posoudíme, že vás plastická operace neohrozí

  • Výsledky aktuálních vyšetření
  • Posouzení anamnézy –  které nemoci a zdravotní komplikace jste měli nebo neměli v minulosti
  • Pomocná a doplňující či speciální laboratorní vyšetření jsou individuálně indikována
  • Posouzení důvodu zvolené plastické operace

Recepce na klinice plastické chirurgie Leticia

Někdy musíme operaci odložit nebo zvolit méně invazivní řešení nebo jí nedoporučíme vůbec. Podle výsledků vyšetření volíme také vhodnou anestezii (lokální nebo celkovou nebo analgosedaci).
3 týdny před operací neužívejte léky ředící krev, jsou to všechny přípravky obsahující kyselinu acetilsalicylovou  Acylpirin, Aspirin), enzymatické preparáty (Wobenzym) a další léky jako Varfarin, Mironal, Neuralgen atd.
Antikoncepci před operací nemusíte vysazovat. 3 týdny před operací nekuřte a pokud možno se vyhýbejte alkoholu. Od půlnoci před operací nesmíte jíst, pít ani kouřit. Na konzultaci vám pečlivě vysvětlíme průběh operace a všechna rizika s ní spojená, odpovíme na všechny vaše dotazy a dáme vám další instrukce.
Na konci konzultace s plastickým chirurgem budete požádána, abyste podepsala informovaný souhlas, kterým potvrdíte, že jste plně porozuměla operaci, rizikům operace a možným komplikacím.

Přečtěte si dále