603946260

MUDr. Petr Hýža, Ph.D.

Odborný garant kliniky plastické chirurgie a estetické medicíny Leticia®

Od roku 2009 provádí nejvíce estetických plastických operací v Brně

Tisíce provedených operací, perfektní výsledky s minimálním počtem komplikací

MUDr. Petr Hýža má atestaci z plastické chirurgie. V současné době se specializuje výhradně na estetickou plastickou chirurgii. Provádí dvojnásobný až trojnásobný počet operací než je běžný průměr, takže má za sebou několik tisíc úspěšných estetických a stovky rekonstrukčních mikrochirurgických zákroků. V ČR má tak rozsáhlé zkušenosti jen pár plastických chirurgů, ale ve věku před důchodem. Operuje s minimálním počtem komplikací.

Mikrochirurgie je obtížnou disciplínou a její perfektní zvládnutí vyžaduje pečlivý nácvik jemné a precizní preparace tkání a tisíce hodin strávených operováním na sále. Zkušenost s mikrochirurgií je u většiny plastických chirurgů omezena na několik ojedinělých operací nebo není žádná. Ani tisíce menších estetických zákroků nemůže nahradit hodiny strávené na složitých rekonstrukčních operacích.“

Praxe je stejně důležitá jako vzdělání. Nastudovat teorii o určité operaci je základ, ale to může i student medicíny, který ještě nebyl na operačním sále. Perfektní výsledky přichází až se zkušenostmi. Je to podobné jako ve sportu, pravidla a teorii zná mnoho lidí, mnozí sport i provozují, ale nejlepší jsou ti, kteří talent rozvíjí poctivým a systematickým tréninkem.“ 

Spojení estetické chirurgie s rekonstrukční mikrochirurgií

Mikrochirurgická zkušenost je nenahraditelná při plastických operacích víček, faceliftech a brow liftech. Mikrochirurgové zvětšují operovanou oblast pomocí optiky, což umožňuje jemnou manipulaci s tkáněmi a maximální šetrnost. Mikrochirurgická šetrná preparace tkání při augmentaci a dalších operacích umožňuje někdy operovat bez použití drenů s minimální pooperační bolestivostí.

Za zmínku stojí zkušenosti z mikrochirurgické rekonstrukce prsů po ablaci při onkologickém onemocnění. Zde je nový prs vytvořen z tukové tkáně podbřišku. Jedná se o 3 operace v jedné – abdominoplastiku, mikrochirurgickou rekonstrukci a modelaci prsou. Pokud má pacientka převislé břicho s větším objemem v podbřišku, pak dojde po operaci také k významnému zlepšení vzhledu břicha. Těchto operací provedl MUDr. Hýža několik set.

Od rekonstrukcí prsů implantáty k perfektnímu zvládnutí augmentací prsou

Prsní implantáty jsou tím, co spojuje rekonstrukční operace s augmentací prsou. Správná volba implantátu je zásadní pro výsledek zvětšení i rekonstrukce prsou. Rekonstrukce jsou spojeny s větším počtem komplikací (pacientky za sebou mají operace v celkové anestezii, chemoterapii, atp.) Efektivní řešení těchto komplikací plastického chirurga naučí předcházet komplikacím po kosmetickém zvětšování prsou. Pokud ke komplikacím dojde, je schopen tyto komplikace řešit.

MUDr. Petr Hýža, Ph.D. nejčastěji operuje

Vzdělání a praxe

Vzdělání získal MUDr. Petr Hýža, Ph.D. na Masarykově univerzitě a na Klinice plastické a estetické chirurgie Berkova ve Fakultní nemocnici U sv. Anny v Brně. Po atestaci z plastické chirurgie dosáhl také titulu Ph.D.

Je autorem řady článků v prestižních světových časopisech plastické chirurgie. Pravidelně se účastní kongresů plastické chirurgie v České republice i v zahraničí.

Dr. Hýža absolvoval povinné stáže ve Fakultní nemocnici Brno, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze a Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze. Dále absolvoval měsíční stáž na pracovišti plastické chirurgie v Brazílii, měsíční stáž v USA na Northwestern Memorial Hospital v Chicagu a půlroční stáž pod záštitou prestižní Fulbrightovy nadace na University of Minnesota a VA Medical Center v Minneapolis, USA.

Jako první v ČR začal systematicky provádět okamžité rekonstrukce prsů u pacientek s pokročilými nádory na Masarykově onkologickém ústavu v roce 2007

V roce 2007, po návratu ze studijního pobytu v USA, zavedl dr. Hýža na Masarykově onkologickém ústavu do praxe okamžité rekonstrukce prsů u pacientek s čerstvě diagnostikovaným pokročilým karcinomem prsu. Do té doby se tyto okamžité rekonstrukce prsů prováděly v ČR pouze sporadicky nebo jako odložené rekonstrukce prsů až po dokončení onkologické léčby. Systematicky se prováděly pouze jako preventivní operace. Výhodou okamžitých rekonstrukcí prsů u onkologických pacientek jsou lepší estetické výsledky a psychická stabilizace pacientek, které netrpí v přechodném období onkologické léčby ztrátou prsu. MUDr. Petr Hýža, Ph.D. je také autorem nové techniky okamžité rekonstrukce bradavky při rekonstrukcích prsů, která je opublikována v mezinárodním impaktovaném časopise.

Jako první v české republice provedl preventivní oboustranné odstranění obou prsů a okamžitou rekonstrukci společně s gynekologickým preventivním odstraněním vaječníků.

Výsledkem spolupráce MUDr. Hýži s gynekologicko porodnickou klinikou FN Brno v roce 2015 bylo bezpečné provedení rozsáhlého operačního zákroku u pacientky s BRCA pozitivním genem. Tento gen způsobuje rakovinu prsu a vaječníků. Nositelky genu podstupují preventivní odstranění prsou a rekonstrukci prsů např. mikrochirurgickými laloky z břicha. Běžně tato operace trvá 8 -12 hodin. Jinou operací jsou pak těmto pacientkám odstraněny vaječníky.  Do roku 2015 musely pacientky podstoupit 2 operace,  ale díky mezioborové spolupráci a propracované operační technice, která umožňuje zkrátit operační časy, se nám podařilo během 8 hodinové operace provést operaci prsou i vaječníků současně .

Licence k výkonu praxe

Dosavadní vědecká práce

Během své dosavadní vědecké kariéry publikoval více než 20 publikací v oponovaných vědeckých časopisech a z toho polovinu ve významných mezinárodních časopisech. Je autorem kapitol v učebnicích. Od roku 2004 do roku 2016 působil jako odborný asistent na lékařské fakultě Masarykovy univerzity, podílel se na výuce studentů medicíny a lékařů v přípravě na plastickou chirurgii.

Členství v odborných společnostech

Kvalifikace

Publikační činnost

 1. Hyza P, Streit L, Vesely J, Stafova D, Sin P. New Technique of Immediate Nipple Reconstruction During Immediate Autologous DIEP or MS-TRAM Breast Reconstruction. Ann Plast Surg. 2014 Aug 15.
 2. Hyza P, Streit L, Schwarz D, Kubek T, Vesely J. Vasospasm of the flap pedicle: the effect of 11 of the most often used vasodilating drugs. Comparative study in  a rat model. Plast Reconstr Surg. 2014 Oct;134(4):574e-84e
 3. Hyza P., Streit L., Schwarz D., Kubek T., Gilboe HE, Vesely J., Vasospasm of the Flaps Pedicle- The New Experimental Model on Rat, Acta Chir Plast 56, 1-2, 2014, pp.3-11.
 4. Hyza P, Kubek T, Vesely J, Drazan L, Choudry U. The proximal first dorsal metacarpal artery free flap for reconstruction of complex digital defects. J Hand Surg Eur Vol. 2013 May;38(4):399-404.
 5. Hyza P, Vesely J, Schwarz D, Vasků A, Choudry U, Streit L, Bistoni G, Sukop A. The effect of blood around a flap pedicle on flap perfusion in an experimental rodent model. Acta Chir Plast. 2009;51(1):21-5.
 6. Hyza P, Vesely J, Schwarz D, Vasků A, Streit L, Choudry U, Sukop A. They efficacy of magnesium sulfate on resolving surgically provoked vasospasm of the flap pedicle in an experiment. Acta Chir Plast. 2009;51(1):15-9.
 7. Hýza P, Veselý J, Novák P, Stupka I, Sekác J, Choudry U. Arterialized venous free flaps–a reconstructive alternative for large dorsal digital defects. Acta Chir Plast. 2008;50(2):43-50. PMID: 18807390 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 8. Hyza P, Vesely J, Drazan L, Stupka I, Ranno R, Castagnetti F.: Primary vein grafting in treatment of ring avulsion injuries: a 5-year prospective study. Ann Plast Surg. 2007 Aug;59(2):163-7. PMID: 17667410 [PubMed – indexed for MEDLINE], IF 0,906
 9. Hýža P., Streit L., Veselý J., Schwarz D.: NEW EXPERIMENTAL MODEL FOR STUDYING VASOSPASM AND IMPLICATIONS FOR ATRAUMATIC HANDLING OF THE VESSELS, Sborník abstrakt – International congress of plastic surgery, 2007, ISBN 978-80-239-9323-3
 10. Hyza P, Vesely J, Stupka I, Cigna E, Monni N. The bilobed arterialized venous free flap for simultaneous coverage of 2 separate defects of a digit. Ann Plast Surg. 2005 Dec;55(6):679-83. PMID: 16327475 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 11. Hyza P., Vesely J., Drozan L., Stupka I., Molitor M., Justan I., Cigna E.: The Free Kite Flap for Reconstruction of Digital Defects, August 30th – September 3rd 2005, 10th Congress of ESPRAS, Vienna, Austria ( Abstract Book)
 12. Hýža P., Ponížilová J. Changes in ligated vessels after 8 weeks – an experimental study. Skripta Medica (Brno) – 71 (8):423-437, December 1998 (ISSN 1211-3395)
 13. Justan I, Dvořák Z, Kubek T, Hýža P, Stupka I, Veselý J. [Treatment of a ruptured extensor policis longus tendon by extensor carpi radialis longus transfer]. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2012;79(4):367-
 14. Dražan L, Veselý J, Hýža P, Kubek T, Foretová L, Coufal O. Surgical prevention of breast carcinoma in patients with hereditary risk. Klin Onkol. 2012;25 Suppl:S78-83. Czech.
 15. Justan I, Ovesná P, Kubek T,​ Hýža P, Stupka I, Dvořák Z. The effect of smoking on post-operative finger range of motion in patients with tendon grafts. In Vivo. 2011 Jul-Aug;25(4):697-702.
 16. Sukop A, Tvrdek M, Duskova M, Hýza P, Haas M, Bayer J. Nasal reconstruction in children with the combination of nasolabial and island flaps. Acta Chir Plast. 2010;52(1):3-6. PubMed PMID: 21110495.
 17. Sukop A, Cibula D, Dusková M, Tvrdek M, Sláma J, Pavlista D, Hyza P. Reconstruction of defect after radical vulvectomy by the use of four-flap local transfer–a case report. Acta Chir Plast. 2009;51(2):41-
 18. Justan I, Bistoni G, Dvorak Z, Hyza P, Stupka I, Vesely J. Evaluation of early dynamic splinting versus static splinting for patients with transposition of the  extensor carpi radialis longus to the extensor pollicis longus. In Vivo. 2009, Sep-Oct;23(5):853-7.
 19. Choudry UH, Hyza P, Lane J, Petty P. The importance of preoperative hemoglobin evaluation in large volume liposuction: lessons learned from our 15-year experience. Ann Plast Surg. 2008 Sep;61(3):230-4. PMID: 18724118 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 20. Vesely J, Hyza P, Ranno R, Cigna E, Monni N, Stupka I, Justan I, Dvorak Z, Novak P, Ranno S.: New technique of total phalloplasty with reinnervated latissimus dorsi myocutaneous free flap in female-to-male transsexuals. Ann Plast Surg. 2007 May;58(5):544-50. PMID: 17452841 [PubMed – indexed for MEDLINE], IF 0,906
 21. Drazan L, Vesely J, Hyza P, Castagnetti F, Stupka I, Justan I, Novak P, Monni N.: Bilateral breast reconstruction with DIEP flaps: 4 years‘ experience., J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2007 Aug 16; [Epub ahead of print] PMID: 17707703 [PubMed – as supplied by publisher], IF 1,017
 22. Ranno R, Hýza P, Veselý J, Dessy LA, Kadanka Z.: An objective evaluation of contraction power of neo-phallus reconstructed with free re-innervated LD in female-to-male transsexuals. Acta Chir Plast. 2007;49(1):8-12. PMID: 17469439 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 23. Ranno R, Veselý J, Hýza P, Stupka I, Justan I, Dvorák Z, Monni N, Novák P., Ranno S.: Neo-phalloplasty with re-innervated latissimus dorsi free flap: a functional study of a novel technique. Acta Chir Plast. 2007;49(1):3-7. PMID: 17469438 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 24. Dražan L., Hýža P., Stupka I., Veselý J., Dvořák Z.: Oboustranná rekonstrukce prsů dvěma DIEP laloky: jak ji hodnotí pacientky?, Vybrané otázky onkologie XI – J. Abrahámová, pořadatelka, Galen, 2007, str. 177-180, ISBN 9788072625277
 25. Ranno R., Hýža P., Veselý J.: AN OBJECTIVE EVALUATION OF CONTRACTION POWER OF NEO-PHALLUS RECONSTRUCTED WITH FREE RE-INNERVATED LD IN FEMALE TO MALE TRANSSEXUALS, Sborník abstrakt – International congress of plastic surgery, 2007, ISBN 978-80-239-9323-3
 26. Ranno R., Veselý J., Hýža P.: NEOPHALLOPLASTY WITH RE-INNERVATED LATISSIMUS DORSI FREE FLAP: A FUNCTIONAL STUDY OF A NOVEL TECHNIQUE, Sborník abstrakt – International congress of plastic surgery, 2007, ISBN 978-80-239-9323-3
 27. Justan I., Hýža P., Stupka I., Mrázek T., Veselý J.: TRANSFER OF EXTENSOR CARPI RADIALIS LONGUS TO EXTENSOR POLICIS LONGUS, Sborník abstrakt – International congress of plastic surgery, 2007, ISBN 978-80-239-9323-3
 28. Veselý J., Stupka I., Justan I., Hýža P., Dvořák Z.: CONCEPT OF FACIAL NERVE PALSY RECONSTRUCTION, Sborník abstrakt – International congress of plastic surgery, 2007, ISBN 978-80-239-9323-3
 29. Peštál A., Hýža P., Jedlička V., Čapov I.: MUSCLE FLAP CLOSURE OF THE POSTPNEUMONECTOMY EMPYEMA SPACE, Sborník abstrakt – International congress of plastic surgery, 2007, ISBN 978-80-239-9323-3
 30. Dvořák Z., Veselý J., Stupka I., Hýža P., Novák P., Justan I.: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF LOWER TRAPEZIUS MYOCUTANEOUS FLAP, Sborník abstrakt – International congress of plastic surgery, 2007, ISBN 978-80-239-9323-3
 31. Vesely J, Hyza P, Koncena J, Kuklinek I, Kozak J, Ranno R, Barbaro M. Unusual case of resistant actinomycosis following facial trauma. Acta Chir Plast. 2005;47(4):119-23. PMID: 16265948 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 32. Veselý J., Hrbatý J., Výška T., Stupka I., Hýža P.: Replantation of totally amputated ears, Eur. J. Plast. Surg. 2002, 25(5): 263-66
 33. Veselý J., Hrbatý J., Molitor M., Stupka I., Hýža P.: Rekonstrukce prsů po ablaci nebo subkutánní mastektomii (Breast reconstructions after ablative surgery or subcutaneous mastectomy), Slovenský chirurg 2002, 6 (1), ISSN 1335-2954 (Abstract)
 34. Veselý J., Stupka I., Molitor M., Hýža P: A variety of methods for penile reconstruction, Eur. J. Plast. Surg. 2002, 25(6): 292-298
 35. Veselý J., Stupka I., Molitor M., Hýža P., Dražan L., Kučerová L., Hrbatý J.: Funkční a estetická náhrada ruky přenosem prstů z nohy (Functional and aesthetic substitute of the hand by toe-to-hand transfer), Úraz chir. 2003, 10(4): 23 (Abstract) ISSN 1211-7080
 36. Stupka I., Veselý J., Molitor M., Dražan L., Kučerová L., Hýža P., Hrbatý J.: Rekonstrukce palce přenosem prstu z nohy (Thumb reconstruction using toe-to hand transfer), Úraz chir. 2003, 10 (4):26 (Abstract), ISSN 1211-7080
 37. Stupka I., Veselý J., Hýža P., Kučerová L., Dvořák Z: Morbidita nohy po přenosu prstů ( Foot morbidity as a consequence of toe to hand transfer), Úraz chir. 2003, 10 (4): 28, (Abstract), ISSN 1211-7080
 38. Dražan L., Veselý J., Hýža P., Stupka I.: Oboustranná profylaktická mastektomie s rekonstrukcí u BRCA pozitivních pacientek (Bilateral prophylactic mastectomy in BRCA positive patients.), Vybrané otázky Onkologie VII, Galén, 2003
 39. Vesely J., Stupka I., Molitor M., Hyza P., Hrbaty J.: Functional and aesthetic hand substitution by toe-to-hand transfers. ANZ Journal of Surgery. Vol. 73, Supplement, 13th Congress of IPRAS, 10-15 August 2003, Sydney, Australia A 186, ISSN 1445-2197 (Abstract)
 40. Dražan L., Veselý J., Mrázek T., Hýža P., Stupka I.: Bilateral Mastectomy with Immediate DIEP Flaps Reconstruction in BRCA Positive Patients. ANZ Journal of Surgery, Vol. 73, Supplement, 13th Congress of IPRAS, 10-15 August 2003, Sydney, Australia, A 238, ISSN 1445-2197 (Abstract)
 41. Stupka I., Veselý J., Hýža P., Molitor M., Kučerová L., Dvořák Z.: Long-term result of digital reconstruction using toe-to-finger transfers, Eur. J. Plast. Surg. 2004,27:271-282. ISSN 0930-343
 42. Stupka I., Veselý J., Dražan L., Hýža P., Molitor M., Kučerová L., Dvořák Z: Foot morbidity following toe-to-hand transfers, Eur J Plast. Surg., 2004,27:283-287. ISSN 0930-343
 43. Vesely J., Stupka I., Hyza P., Molitor M., Kucerova L., Dvorak Z.: Functional and aesthetic Long-term Results of Toes-to-Hand Tranfers. Magyar Traumatológia, Ortopéda, Készebészet, Plastztikai Sébészet, Abstrakt Book, Budapešť, Hungary, A-0972,ISSN 1217-32-31
 44. Stupka I., Vesely J., Moitor M., Hyza P., Kucerova L.: Toe-to-hand transfer: a donor site morbidity. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Készebészet, Plastztikai Sebészet, Abstract Book, Budapest, Hungary , A-0971, ISSN 1217-32-31
 45. Stupka I., Veselý J., Hýža P., Dvořák Z., Molitor M.: Rekonstrukce chybějících prstů na ruce přenosem prstu z nohy (reconstruction of missing fingers by toe to hand transfer). Olprint Šlapanice, in press ( 2005), informační publikace pro lékaře, fyzioterapeuty a pacienty (informations for patiens)
 46. Dražan L., Veselý J., Hýža P., Mrázek T., Stupka I., Molitor M.: Oboustranná mastektomie s rekonstrukcí u pacientek s vysokým rizikovým parenchymem prsní žlázy (Bilateral mastectomy in patients with high-risk breast parenchyma) XXVII.Brněnské onkologické dny, Brno 26.-28.5. 2004, Edukační sborník (abstract)
 47. Veselý J, Hýža P., Končená J. Kuklínek I , Kozák J., Ranno R., Barbaro M.: Unusual case of resistant actinomycosis following facial trauma. Acta chir. Plast 47(4):119-23, 2005
 48. Vesely J., Hyza P., Stupka I., Justan I., Molitor M.: Active Penis Reconstruction Using Free Latissimus Dorsi Flap by Female-to-Male Transsexuals, August 30th – September 3rd 2005, 10th Congress of ESPRAS, Vienna, Austria ( Abstract Book).
 49. Dražan L., Veselý J., Mrázek T., Hýža P., Molitor M., Stupka I.: Bilateral breast reconstruction with DIEP flaps, August 30th – September 3rd 2005, 10th Congress of ESPRAS, Vienna, Austria. ( Abstract Book)
 50. Stupka I., Veselý J., Hýža P., Dvořák Z., Novák P., Justan I.: Využití histologického vyšetření při potřebě verifikace motorické reinervace nervového štěpu. ( Histological verification in motor regeneration of nerve graft) Sympozium plastické chirurgie s mezinárodní účastí 2005, 26.-27. 5. 2005, Rožnov pod Radhoštěm , hotel Relax ( Abstract Book)

Kapitoly v učebnicích:

 1. Veselý, J. a kolektiv autorů, Plastická chirurgie pro lékařské fakulty a postgraduální výchovu, LF MU Brno 2007
 2. Hrabovský Jaromír a kol., Chirurgie, učebnice pro zdravotnické školy, II. vydání, 2006, Eurolex Bohemia, ISBN 8086861414
 3. Coufal O., Fait V. a kol., Chirurgická léčba karcinomu prsu, Grada, ISBN 9788024736419
 4. Andrej Sukop et al., Akutní poranění ruky, Galén,  ISBN 9788074920806

Postaráme se, abyste se na klinice Leticia cítila příjemně a bezpečně.