603946260

Před operací potřebujeme znát váš zdravotní stav

Náš plastický chirurg a anesteziolog se vždy snaží podrobně zmapovat zdravotní stav klienta, který k nám jde na plastickou operaci. Předchází tak zbytečným komplikacím. Zdravotní stav ověřujeme v rámci konzultace s plastickým chirurgempředoperačním vyšetřením.

Riziko lékařských zákroků je ovlivněno tělesnou konstitucí a dřívějšími poškozeními. Aby bylo možné včas rozeznat zdroje rizik, potřebujeme vědět, zda

Přečtěte si dále