603946260

Rizika zvětšení prsou implantáty

Zvětšení prsou silikonovými implantáty je chirurgický zákrok, který má svá rizika. Komplikacím umíme předejít, ale objevit se mohou. Vy sama jim předejdete důsledným dodržováním instrukcí týkajících se předoperačního a pooperačního režimu.

Krvácení (hematom, krevní výron)

Krvácení je způsobeno poškozením cév a zpravidla ho umíme ihned zastavit. Zvýšenou krvácivost způsobují léky s obsahem kyseliny salycilové, enzymatické preparáty (Wobenzim) a další léky ředící krev, např. Varfarin. Tyto léky nesmíte užívat tři týdny před operací. Zcela vyjímečně při větší ztrátě krve může být zapotřebí transfúze. Přitom může velmi vzácně dojít k přenosu infekcí, např. viru hepatitidy (zánět jater) nebo extrémně vzácně viru HIV (s následkem AIDS). Vzácně se objeví následné krvácení, i několik dní po operaci, které v některých případech musíme zastavit další operací.

Menší krevní výron řešíme konzervativně, časem se sám vstřebá. Větší krevní výrony musíme bohužel odstranit druhou operací.

Infekce kolem implantátu

Infekci uvnitř prsu nejčastěji způsobují bakterie žijící v mazových a potních žlázkách kůže, ve vývodech prsní žlázy nebo bakterie zavlečené krví. Rozvinutá infekce prsu po augmentaci se dá rychle zvládnout odstraněním implantátu a nasazením antibiotik. Nový implantát obvykle můžeme do zhojeného prsu vložit nejdříve za 3 měsíce.

Porucha hojení ran

Poruchy hojení ran způsobuje snížené prokrvení poškozených tkání, tah, zbytečné namáhání rány, infekce v ráně, zhoršená výživa nebo vnitřní dispozice organismu. Zvýšené riziko špatného hojení ran je u kuřáků a u diabetiků, důrazně doporučujeme nekouřit několik týdnů před a několik po operaci. Pokud se rána po operaci rozestoupí (dehiscence), musíme stav ihned korigovat operací.

Poruchy citlivosti v oblasti bradavky, dvorce a jiných částí prsu

Nutná poranění nervů nebo cév někdy vedou k poruše citlivosti prsní bradavky, prsního dvorce nebo v jiných částí prsu. Změny citlivosti jsou většinou jen dočasné a samy se upraví. Změněná citlivost v oblasti prsní bradavky (snížená, zvýšená, nepříjemné pocity) vzniká nezávisle na vedení řezu a trvá asi půl roku až rok, vzácně déle. Zpravidla se upraví sama od sebe nebo se aspoň zlepší.

Kapsulární kontraktura

Je svraštění vazivového pouzdra kolem prsního implantátu. Každé cizí těleso v těle je obaleno vazivovým pouzdrem. V ojedinělých případech se začne svrašťovat. Pokud dojde ke kontraktuře vazivového pouzdra kolem implantátu, poznáte jí pohmatem nebo jí i vidíte, vzácněji deformuje prs a bolí. Kapsulární kontraktura vyžadující reoperaci se u moderních povrchů implantátů vyskytuje asi u 5% žen po augmentaci. Kapsulární kontrakturu uvolňujeme operačně, někdy musíme vazivové pouzdro odstranit. Další ztvrdnutí nemůžeme vyloučit a ve vzácných případech musíme implantát vyjmout. Nejmenší výskyt kapsulárních kontraktur je u implantátů s polyuretanovým povrchem.

S výběrem typu a velikosti implantátů vám poradíme – výběr prsních implantátů.

Otočení implantátu

K otočení prsního implantátu může dojít vzácně v období krátce po operaci, nejčastěji tlakem na implantát z nevhodného směru nebo nedodržováním klidového režimu po augmentaci. Tělo potřebuje klid k vytvoření vazivového obalu implantátu a k fixaci jeho polohy během hojení.

Prosakování implantátů

Ojediněle byly v lymfatických uzlinách v podpažních jamkách nalezeny silikonové částečky. Klinickými studiemi bylo prokázáno, že objevená množství nejsou pro organismus ani zdaleka škodlivá. Dnešní implantáty obsahují kohezivní gel uzavřený v několikavrstevném obalu, který prosakování zamezuje.

Prasknutí implantátu

Prasknutí implantátu nezpůsobuje ani nezvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu nebo jiného systémového onemocnění. Poškodí-li se implantát a silikon pronikne do okolní tkáně, může to vést ke komplikacím v podobě silné tkáňové reakce. Pokud bylo pouzdro oimplantátu poškozeno, musíme hned provést mamografické nebo sonografické vyšetření. U moderních silnostěnných implantátů s hustým gelem se nemusíte obávat prasknutí, protože gel nevytéká a drží svůj původní tvar. Ostatní plnící materiály, jako např. fyziologický roztok nebo koloid se snadno vstřebávají do okolní tkáně a vylučují ledvinami. U nich vás na prasknutí implantátu upozorní pouze rychlé zmenšení objemu prsu.

Vlnění implantátu

Vrásnění implantátu se vyskytuje především u implantátů s měkkým gelem a implantátů s kapalnými plnícími materiály. U štíhlých pacientek jsou někdy vidět kolmé vrásky na okrajich prsů. Pokud je problém způsoben prosakováním skrz stěnu implantátu do okolní tkáně, lze jej vyřešit výměnou implantátu.

Porucha tvorby jizev

Jizvy se mohou neúměrně rozšiřovat vlivem zvýšeného napětí a pokud jsou tkáně příliš jemné. Někdy se objeví vystouplé hypertrofické nebo zbytnělé keloidní jizvy. Jsou geneticky podmíněné, vyduté, nachově zbarvené a někdy bolestivé.

Pocit přítomnosti cizího tělesa

Čím větší je implantát, tím spíše může dojít k nepříjemnému pocitu cizího tělesa, pocitu chladu v chladném prostředí a pocitu tepla v horkém prostředí. Pocit přítomnosti cizího tělesa většinou časem ustoupí.

Rizika, která se týkají anestezie

Tvorba krevních sraženin (trombů) nejčastěji v žilách dolních končetin, ale i jinde např. v pánevních žilách. Sraženina může být přenesena krevním oběhem a uzavřít důležitou cévu (např. plicní embolie). Zde se jedná o život ohrožující komplikace a okamžitý zásah lékaře je nutný. Riziko embolie se zvyšuje delším pobytem na lůžku, dědičnou dispozicí (např. Leydenská mutace) nebo užíváním antikoncepce.

Snížená výpovědní síla rentgenových vyšetření prsu díky implantátu.

Silikonový implantát se na mamografickém snímku objeví jako bílý stín a zakrývá menší část prsní žlázy. Doplňujícím ultrazvukovým vyšetřením prsní žlázy se dá tato nevýhoda do jisté míry eliminovat. Implantát naopak zpřístupňuje prsní žlázu pro samovyšetřování prsu.

Komplikace mohou vyžadovat další operaci. Všechna rizika jsou uvedena v informovaném souhlase a nejasnosti s Vámi  budou probrány během konzultace, předtím, než podepíšete informovaný souhlas.

Mohlo by vás zajímat:

Přečtěte si dále