603946260

Nespokojenost s výsledkem plastiky nosu má různé příčiny, řešením je reoperace

Přibližně 30 % lidí, kteří podstoupili plastickou operaci nosu, není s výsledkem spokojeno. Proto na klinice Letica provádíme také sekundární rhinoplastiky neboli reoperace nosu. Nespokojenost s výsledkem může mít vícero příčin jako jsou, nereálná očekávání, nepochopení se s operatérem, komplikace při hojení nebo neschopnost přijmout nový vzhled. V některých případech se jedná o pochybení operatéra, který primární operaci prováděl.

Reoperace je bohužel náročnější než primární operace, nese s sebou více rizik, protože operovaná tkáň už je změněná jednou nebo několika rhinoplastikami. Příčinou potíží během hojení po sekundární rhinoplastice může být například nedostatečné prokrvení tkáně.

Pravidlo, které plastičtí chirurgové většinou dodržují, je neoperovat nos dříve než za jeden rok po posledním zásahu. Při sekundární operaci nosu se snažíme o co nejméně reduktivní operaci, protože tkáně se nám budou hůře hojit. Na konzultaci před reoperací se nejčastěji setkáváme s tzv. papouščím nosem, prasečím nosem, nosem ve tvaru skokanského můstku, vpáčeným nosním křídlem nebo pokleslým hrotem nosu.

Papouščí nos

Tzv. papouščí nos vzniká zmnožením vaziva během hojení nosu po plastice. Problém řešíme chirurgickým odstraněním nadbytečného vaziva.

Prasečí nos

Tzv. prasečí nos vzniká nadměrným odstraněním septa nebo křídlových chrupavek. Problém řešíme nejčastěji použitím transplantátu.

Nos ve tvaru skokanského můstku

Nos připomínající skokanský můstek bývá výsledkem vytětí většího množství nosních kostí. Pokud nám to profil a tvar obličeje dovolí, řešíme problém snížením hrotu nosu. Je-li deformita příliš velká, použijeme k nápravě stavu kostní transplantát.

Vpáčení nosního křídla

Vpáčené nosní křídlo vzniká v důsledku zúžení vnějšího raménka křídlové chrupavky. Při nápravě se většinou nevyhneme použití chrupavčitého transplantátu nejčastěji z ucha nebo ze septa.

Pokleslý hrot nosu

Pokleslý hrot nosu vzniká podobně jako papouščí nos zmnožením vaziva během hojení. Někdy může být způsoben nešetrným zásahem do struktur hrotu.

Mohlo by vás zajímat

Přečtěte si dále