603946260

Sekundární rhinoplastika, reoperace nosu

Přibližně 30 % lidí, kteří podstoupili plastickou operaci nosu, není s výsledkem spokojeno. Přitom například s výsledkem zmenšení prsou je spokojeno více než 90 % žen, které zákrok podstoupily. Po více či méně zdařilé primární operaci nosu tedy mnozí poptávají korekci. Je to dáno obtížností a delikátností zákroku, nepochopením se s operatérem, komplikacemi při hojení a často také nereálným očekáváním.

Na konzultaci s plastickým chirurgem určitě řekněte, že už máte operaci nebo poranění nosu za sebou. Pokud trpíte dýchacími obtížemi, je důležité, abyste mu o tom také řekli. Sekundární rhinoplastika je náročnější než primární plastika nosu, tkáň je změněná a zjizvená po předchozí operaci. Problémy působí například nedostatečné prokrvení tkání, které se pak hůře hojí. Reoperace s sebou proto nese více rizik. Reoperovat nos doporučujeme nejdříve za 10 až 12 měsíců od poslední operace. Tkáně musí mít dostatek času na úplné zhojení a regeneraci.

Průběh reoperace nosu

Sekundární plastiku nosu provádíme v celkové anestezii s jednodenní hospitalizací. Průběh rekonvalescence je obdobný jako u primární operace. Pokud je to možné, snažíme se při sekundární rhinoplastice o co nejmenší redukci tkání, abychom předešli deformacím, které jsou způsobeny nadměrným odstraněním nosních chrupavek nebo kosti. Pokud je důvodem reoperace nosu nadměrné snesení kosti nebo odstranění chrupavek během primární operace, může být nutné použít transplantát. Chrupavku doplňujeme obvykle transplantátem z ušního boltce.

Funkční nebo estetické problémy vyžadující reoperaci nosu jsou velmi rozmanité.

Funkční potíže

  • Potíže s dýcháním způsobené obstrukcí v jedné nebo obou nosních dírkách – příčinou může být deformace nosní přepážky nebo její vychýlení na stranu, důvodem může být také hypertrofní tkáň vyrůstající z boční stěny nosní dutiny proti nosní přepážce. Korekce závisí na příčině potíží.
  • Vlající křídla nosu neboli vtahování křídel nosu při dýchání – problém vzniká přílišnou redukcí chrupavek nosu zejména v kombinaci s tenkou kůží a užším nosem. V oblasti mezi sliznicí a kůží pak chybí proužek chrupavky. Korekce této vady je obtížná. Většinou musíme křídla nosu podepřít implantací chrupavčitých štěpů.

Estetické nedostatky

  • Papouščí nos je výsledkem zmnožení chrupavčité nebo vazivové tkáně nad špičkou nosu během hojení. U této deformace je většinou třeba odstranit nadbytečné tkáně nad špičkou nosu.
  • Prasečí nos vzniká nadměrnou redukcí septa nebo křídlových chrupavek a nadměrným zvednutím špičky nosu, při pohledu zepředu je vidět otevřené nosní dírky. Korekce spočívá v prodloužení špičky nosu, téměř vždy je nutné použít chrupavčitý štěp.
  • Nos ve tvaru skokanského můstku (sedlovitá deformace) bývá výsledkem přehnaného vytětí nosní kosti. Ke korekci této vady je zpravidla nutné doplnit chybějící tkáně hřbetu nosu chrupavčitým štěpem.
  • Pokleslý hrot nosu může být výsledkem nešetrného zásahu do tkání hrotu.
  • Vpáčení nebo vytažení nosního křídla vzniká zúžením vnější části křídlové chrupavky. V rámci reoperace musíme kůži podložit chrupavčitým, slizničně-chrupavčitým nebo kožně-chrupavčitým štěpem.
  • Pinocchiův nos je výsledkem přílišné projekce špičky nosu.
  • Prověšená kolumela (vyčnívající sloupek mezi nozdrami) se koriguje odstraněním přebytečné chrupavky kolumely.

Z uvedených vad se podle studií nejčastěji vyskytuje papouščí nos (ve 33 %) a nos ve tvaru skokanského můstku (ve 24 %).

Cena plastické operace nosu

ZákrokCena
Plastika měkkého nosu v lokální anestezii15.000 - 25.000 Kč
Plastika měkkého nosu v narkóze28.000 - 35.000 Kč
Plastika tvrdého a měkkého nosu v narkóze35.000 - 45.000 Kč
Operace nosu se štěpem v narkóze35.000 - 40.000 Kč
Septoplastika28.000 Kč
Plastika tvrdého a měkkého nosu se septoplastikou v narkóze40.000 - 50.000 Kč

Příčiny nespokojenosti s výsledkem plastiky nosu

Nos je dominantou obličeje a změna jeho tvaru má vliv na vzhled celé tváře. Ve srovnání s jinými kosmetickými operacemi je s výsledkem rhinoplastiky spokojeno méně klientů.

Nespokojenost s výsledkem primární plastické operace nosu může mít vícero příčin. Vnímání výsledku operace nosu je subjektivní, a i když je tvar a funkčnost nosu perfektní, klientovi může být velmi nespokojený, protože není schopen se ztotožnit s novým tvarem nosu a vzhledem obličeje. Někdy je důvodem pochybení operatéra, jakákoliv technická chyba nebo pooperační komplikace může pokazit výsledný efekt.

 

Zkušenosti, vzdělání a estetické cítění jsou nenahraditelné

Ve srovnání s průměrem v oboru mají moji pacienti mnohem méně komplikací, přičítám to preciznosti, tisícům hodin strávených na operačním sále a pečlivé před i pooperační péči."Vždy se snažím porozumět Vašim problémům a obavám. Dokážu Vám pomoci k atraktivnějšímu zevnějšku a lepšímu sebevědomí." MUDr. Petr Hýža, Ph.D.

Máte dotaz?

Rádi a obratem vám zodpovíme veškeré dotazy. Ptejte se.

Příběhy klientů k zákroku: