603946260

Možnosti umístění silikonových prsních implantátů

V rámci augmentace můžeme prsní implantáty umístit do různých anatomických vrstev prsou. Záleží na tloušťce podkožní vrstvy, typu kůže, velikosti prsní žlázy a na velikosti implantátu. Po vyhodnocení těchto parametrů a po domluvě s vámi rozhodneme, kam implantát uložíme.

Při volbě tvaru implantátu i pokud rozhodujeme, zda dát implantáty pod sval nebo pod žlázu, pomůže říci si, jaký typ malých prsů máte podle naší klasifikace.

Umístění prsních implantátů pod sval

Pod prsní sval dáváme implantáty, pokud jsou prsa pevná, mají tenkou podkožní vrstvu, bradavky jsou ve vhodné poloze a prsa mají vyhovující tvar.

Výhodou je stabilní poloha implantátů, ty pod svalem nemají ani z dlouhodobého hlediska tendenci klesat dolů. Další výhodou je překrytí implantátů silnější vrstvou tkání, takže jsou méně nápadné a výsledek vypadá přirozeně. U implantátů umístěných pod sval je až o 40 % menší riziko vzniku kapsulární kontraktury.

Nevýhodou umístění implantátů pod sval je pohyb implantátu směrem nahoru a do středu při zatnutí prsního svalu, ale nebývá to nápadné.

Umístění prsních implantátů pod prsní žlázu

Pod prsní žlázu dáváme implantáty ženám, které mají volná prsa, s relativně silným podkožím, a ženám s lehce povislými, prázdnými prsy. Implantát pod prsní žlázou prsa zpevní a vyplní chybějící objem snáze než pod svalem.

Výhodou je výrazně menší pooperační bolestivost v porovnání s umístěním implantátů pod sval. Umístěním implantátů pod prsní žlázu můžeme vyřešit lehký stupěň prsní ptózy.

Nevýhodou umístění implantátů pod žlázu může být jejich větší hmatatelnost v horní části prsů nebo rýsující se okraj prsního implantátu po zhubnutí nebo viditelné vlnění implantátu. Viditelnost okraje implantátu řešíme přenosem vlastního tuku. U implantátů vložených pod žlázu je vyšší riziko kapsulární kontraktury.

Umístění prsních implantátů zčásti pod sval a zčásti pod žlázu

Umístění implantátů částečně pod sval (dual plane) spojuje výhody předchozích možností. Implantát je v horní části prsu krytý svalem a jeho okraje nejsou nápadné ani u štíhlejších žen. V dolní polovině prsu snáze vyplní mírně povadlá ptotická prsa a pozvedne bradavky směrem nahoru. Riziko vzniku kapsulární kontraktury je nižší.

Máme více možností, jak „dual plane“ provést. Ten nejlepší postup pro vás umíme vybrat díky rozsáhlým zkušenostem s plastikami prsou.

Pokud je implantát umístěn částečně pod sval a částečně pod žlázu, může se při zatnutí prsního svalu pohybovat směrem dolů.

Popisy k obrázkům

  • Během augmentace prsů umístíme prsní implantáty tak, aby se zlepšil tvar prsů a zvětšila jejich velikost. Nejčasteji řezy vedeme v oblasti podprsní rýhy (submamární přístup), nebo kolem dolní poloviny prsního dvorce (periareolární přístup), občas z podpaží (axilární přístup). Délka incize by měla být aspoň 5 cm, aby nedošlo k poškození implantátu. Plastičtí chirurgové kliniky Leticia v Brně umí všechny přístupy a v konkrétních případech volí přístup dle vašeho přání a dle typu a velikosti použitého implantátu.
  • Během augmentace vytvoříme kapsu pro prsní implantát, ta je buď pod prsním svalem nebo pod prsní žlázou. Do kapsy pak vložíme prsní implantáty a řezy uzavřeme chirurgickými stehy v několika vrstvách prsu. Rány přelepíme sterilní náplastí.
  • Změna ve velikosti prsů je vidět hned po operaci, ale prsa jsou po augmentaci vždy oteklá. Otok postupně ustupuje. Tvar prsů se usazuje delší dobu, až po delším čase, během 1 roku, se tkáně uvolní a prsy působí přirozeně.

Přečtěte si dále