603946260

Historie přenosu vlastního tuku v estetické medicíně

Snahy použít vlastní tuk po jeho odsátí z břicha například ke zvětšení prsou se objevují od počátku 20. století. Počáteční pokusy troskotaly na chybném (někdy i smrtelném) odběru tuku a na nedokonalé aplikaci tuku. Užití správné technologie odběru, zpracování a aplikace tuku jsou pro úspěch zásadní. Plně zdokonaleny byly v posledních 10 letech. Dnes je transfer tuku všeobecně považován za bezpečný, tuk již umíme přenést tak, aby se nevstřebal, ale přihojil a zůstal.

První pokusy

První zdokumentovaný případ rekonstrukce prsu vlastním tukem prezentoval roku 1895 Dr. Czerny na odborném lékařském kongresu v Německu. Chybějící prsní tkáň se pokusil nahradit větším lipomem, nezhobným nádorem tvořeným tukovou tkání.

Počátkem 20. století zkoušeli někteří chirurgové techniky přenosu tuku v něčem podobné těm dnešním. Jenže operace prováděli v nesterilních podmínkách a nevhodnými nástroji, do prsou se často dostávala infekce, kterou tehdy nešlo léčit antibiotiky. Po roce 1930 se s „pokusy“ na dlouhé roky přestalo.

Kolem roku 1980 se francouzskému lékaři Yves-Gerard Illouzovi podařilo zdokonalit techniku odběru tuku (liposukce) natolik, že se rozšířila po celém světě. Illouse zároveň napadlo, že by mohl odsátý tuk použít například ke zvětšení poprsí. Vyvynul metodu přenosu tuku, kterou pojmenoval lipofilling. Tuk aplikoval injekčně až za prsní žlázu. Ani tato technika se neujala, protože Illouzův způsob odběru, zpracování a aplikace tuku neumožnoval vhojení přeneseného tuku a vytvářel v prsech nekrotickou tukovou tkáň.

Odsouzení přenosu tuku americkou odbornou společností

Roku 1987 americká společnost plastické a rekonstrukční chirurgie odsoudila zvětšování prsou injekcemi vlastního tuku. Nejvíce jim vadilo, že tuk po aplikaci odumírá a nekrózy způsobují zjizvení a kalcifikace (ukládání vápenatých solí v odumřelé tkáni a ve zhoubných nádorech), které dostupné zobrazovací metody neodliší od karcinomu prsu.

Příznivci versus odpůrci metody

Část plastických chirurgů techniku stále používala, zdokonalovala a sbírala vědecké důkazy o její bezpečnosti a účinnosti, další byli zásadně proti, zbytek moc nevěděl, co si myslet a čekal, jak to dopadne. Po roce 2000 byl transfer tuku každoročně jedním z témat vědeckých kongresů.

Dr. Sydney Colleman

Dnes slavný a žádaný americký plastický chirurg Sydney Coleman začal po roce 1990 vědecky zkoumat tukovou tkáň a metody přenosu tuku. Roku 1913 velmi detailně prezentoval svou techniku také v Praze českým a slovenským plastickým chirurgům.

Sydney Colleman za svou dlouhou kariéru provedl řadu úspěšných „lipomodelací obličeje, korekcí jizev, korekcí vrozených a poúrazových deformit, zvětšení a rekonstrukcí prsou, korekcí deformit po liposukcích, atp. Podívejte se na výsledky jeho dlouholeté práce.

Přečtěte si dále