603946260

Kapsulární kontraktura

Kapsulární kontraktura (kapsulace) patří mezi nepříjemné komplikace po zvětšení prsou silikonovými implantáty. Objevuje po týdnech až měsících od zvětšení prsou, ale i mnohem později. Podle klinických studií se 60% všech kapsulací objeví v prvních 6 měsících po augmentaci a 90% v prvních 12 měsících po augmentaci. Kapsulace vyžadující reoperaci se u moderních povrchů implantátů vyskytuje asi u 5% žen po augmentaci.

Povrch implantátů a kapsulace

Dříve se používaly hlavně implantáty s hladkým povrchem a kapsuly se po zvětšení poprsí vyskytovaly až u 30 % žen. Ukázalo se, že povrch implantátů má vliv na vznik kapsulace a byly vytvořeny povrchy, u kterých je podíl kapsulárních kontraktur mnohem nižší.

Nejméně kapsulací mají implantáty potažené mikropolyuretanovým nebo mikrotexturovaným povrchem. U povrchu z mikropolyuretanové pěny se kapsulace objevuje jen u 0 až 3 % pacientek,  u texturovaného povrchem u 15 % pacientek a u implantátů s hladkým povrchem to je až 30 %. Můžete se také podívat na více informací o výrobcích prsních implantátů.

Uložení implantátů a kapsulace

Uložení implantátů pod sval je sice bolestivější, ale snižuje riziko vzniku kapsulární kontraktury přibližně o 40% oproti uložení implantátů pod prsní žlázu.

Jak kapsulární kontraktura vzniká

Kolem každého cizího tělesa, tedy i kolem každého prsního implantátu, tělo vytvoří vazivové pouzdro (kapsu), jedná se o neškodnou a přirozenou reakci. Pouzdro kolem implantátu by ale mělo zůstat tenké a nezjistitelné pohmatem. V některých případech tělo reaguje na vložení implantátu tvorbou pevného a tuhého vazivového pouzdra kolem něj. Pokud se pouzdro začne smršťovat, říkáme této komplikaci „kapsulární kontraktura“.

Jak kapsulární kontrakturu poznáte

Kapsula se může objevit na jednom nebo na obou prsech. Smršťování kapsy může implantát deformovat, prsa pak mají nepřirozený tvar. Postižené ženy cítí v prsech napětí a nepříjemné pocity až bolest. Prsa jsou na pohmat tuhá.

Možnosti léčby kapsulární kontraktury

Pokud se jedná o lehčí formu, může pomoci nasazení léků nebo masáže. V těžších případech musí být kapsula uvolněna chirurgicky.

Bakerova škála, stupně závažnosti kapsulární kontraktury

Přečtěte si dále