603946260

Operace ptózy, poklesu horního víčka

Ptóza neboli pokles horního víčka může přesahovat okraj zornice a omezovat tak zorné pole. Je buď vrozená nebo získaná, jednostranná nebo oboustranná.

Na klinice Leticia v Brně se na operace ptóz horních víček specializuje MUDr. Šárka Stiborová. Ptózy víček operuje miniinvazivní technikou podle japonských autorů.

Možnosti chirurgické korekce ptózy víčka

Mírnou ptózu s poklesem víčka pod 2 mm lze někdy řešit  „zkrácením“ víčka. Výkon se provádí v lokální anestezii a trvá zhruba 30 minut.

Střední ptózu s poklesem víčka pod 3 mm lze řešit zkrácením zdvihače víčka. Řez vedeme z vnější nebo z vnitřní spojivkové strany víčka. Před operací je třeba pečlivě zvážit, který operační přístup je pro pacienta nejvhodnější.  Výkon se provádí v lokální anestezii a trvá zhruba 60 minut.

Mírný i střední stupeň ptózy je možno řešit miniinvazivní operací, při které je z vnitřní strany víčka zaveden speciální steh, výhoda této techniky je velmi jednoduché a rychlé provedení, minimální bolestivost a velmi rychlé zotavení po zákroku.

Zcela nefunkční zdvihač s poklesem víčka 4 mm a více řešíme tzv. frontotarzálním závěsem.

Závěs víčka na čelní sval (frontotarzální závěs)

Během operace je víčko zavěšeno na čelní (frontální) sval proužky, které nahradí nefunkční zdvihač víčka. Jeden drobný řez je veden 6 až 8 mm nad okrajem horního víčka, další dva řezy těsně nad obočím a jeden na čele. Pomocí nástrojů plastický chirurg vytvoří jakýsi tunel mezi otvory na víčku a nad obočím, proužek jimi protáhne a zafixuje. Pacient po této operaci otevírá a zavírá víčko pomocí čelního svalu.

Vrozená ptóza horního víčka

Patří mezi vrozené vývojové vady, vada může být dědičná. Dítě se narodí s ptózou na jednom nebo na obou víčkách.

Dystrofická ptóza je způsobena vrozenou ochablostí, nedostatečností svalu, který má zdvihat a držet víčko. Nevyvinutý zdvihač víčka (levator) je nahrazen nefunkční fibrotickou (vazivovou) tkání.

Vrozená neurogenní ptóza je důsledkem částečné nebo celkové ochrnutí okohybného nervu. Chirurgická korekce poklesu horního víčka závisí na celé řadě faktorů. Menší vrozená ptóza se spadlým okrajem víčka nad střední částí zornice vadí pouze z estetického hlediska a operuje se mezi 6 až 8 rokem věku, pokud se stav mezitím sám od sebe nezlepší.

Totální vrozená ptóza, která dítěti od narození překrývá celou zornici se s většinou s věkem nelepší a  operaci je vhodné provést co nejdříve.

Získaná ptóza

Získaná ptóza může mít různé příčiny.

  • Neurogenní ptóza je způsobena poruchou nervosvalového přenosu.
  • Myogenní ptóza může být následkem ochrnutí zdvihače víčka nebo jako jeden z prvních příznaků nervosvalového autoimunitního onemocnění.
  • Aponeurotická ptóza vzniká ztenčením a uvolněním tenké vazivové blány obklopující sval, zdvihač víčka, který přitom funguje normálně.
  • Involuční ptóza je způsobena degenerativními procesy během stárnutí.
  • Mechanická ptóza vzniká dlouhodobým tlakem na víčko (otok, hemtom, jizva, nádor, atp.).

Někdy se jedná o tzv. nepravou ptózu víčka, kdy je ochablá pouze kůže a překrývá zorné pole. V tomto případě je řešením plastická operace horních očních víček (blefaroplastika).

Příběhy klientů

Objednejte se na konzultaci, nebo se nás jen zeptejte

Máte zájem o tuto operaci? Nebo jenom dotaz? Rádi a obratem vám zodpovíme veškeré dotazy.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů.