603946260

MUDr. Jitka Vokurková Ph.D.

Má 27 let praxe a mimořádné estetické cítění. Věnuje se estetické i rekonstrukční plastické chirurgii. Na klinice Leticia se specializuje na plastické operace očních víček, lifting obličejeoperace odstátých uší.

Už 15 let vede oddělení dětské plastické chirurgie v rámci Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno. Významnou měrou se zasloužila se o rozvoj dětské plastické chirurgie, operací rozštěpů a dalších vývojových vad.

Vzdělání

Zkušenosti

Postgraduální studium a aktivní účast na konferencích

Aktivní účast na konferencích

Výzkumná činnost

Členství v odborných společnostech

Postaráme se, abyste se na klinice Leticia cítila příjemně a bezpečně.